Teskim temel bohçalama

Temel Bohçalama

Bina temelleri, bir yalıtım uygulanmadığı sürece yer altı sularına karşı dayanıklı değildir. Temelde yaşanacak su sıkıntısı ilerleyen zaman içerisinde bina içerisinde nemlenme ve duvarların hasar almasına varan sonuçlar doğurabilir. Buna önlem olarak temel bohçalama tekniği ile yalıtım gerçekleştirilebilir. Temel Bohçalama; bina temelinin bir membran tabakası ile tamamen sarılarak su yalıtımı sağlanmasıdır. Temel bohçalama izolasyonu bir bina için hayati önem taşımaktadır. Temel bohçalama yalıtımının yapılmaması halinde demirin su ile temasından doğacak olan reaksiyon ile betonun çatlaması ve dağılması söz konusu olabilir. Bu sebeple temal bohçalama itina ve özenle gerçekleştirilmelidir.Anahtar kelimeler : deneme   test