Havuz Yalıtımı

Havuz Yalıtımı

Yapıların uzun ömürlü olabilmesi , sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortam
sağlayabilmesi için suyun veya nemin yapının bir kısmına veya kapsadığı
hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılan, su veya nemin ahşap,
metal, taş gibi gereçler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanan yalıtıma
su yalıtımı denir.
    
Havuz Yalıtımında Dikkat Edilecek Hususlar,

- Havuz kaplaması, derzler, havuz tesisatı, taşmalık, denge tankı, ışıklar ve iç
kasalar kontrol edilmelidir.
- Havuza döşenen seramikler havuz dolu iken pozitif boş iken negatif basınca
maruz kalmaktadır.
- Kışın özellikle soğuk havalarda açıkta bulunan havuzlar donma tehlikesiyle
karşı karşıyadır.
- Özellikle klorun etkisiyle havuz ciddi miktarda deforme olur.
- Tüm yapılarda olduğu gibi havuzlarda da su izolasyonu bir gereklilik olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Havuz izolasyonundaki başlıca amaç; havuz ana iskeletini meydana getiren
beton blok ile suyun temas ettiği kaplama yüzey arasında bir geçirimsiz bariyer
oluşturarak hidrostatik su basıncı ile oluşan deformasyonun önüne geçmek ,
havuz sularında kullanılan kimyasalların (pH düşürücü, klor, yosun önleyici vs.)
zaman içerisinde oluşturacağı aşınmalar neticesinde derzlerin işlevini yitirmesi
sonucu oluşabilecek su sızmalarının önüne geçmek aynı zamanda toprak ile
temas eden havuz dış cephesinden sızacak olan doğal suların havuz suyuna
karışmasına engel olmak için yapılan genel uygulamalara havuz izolasyonu adı
verilir.